GDPR

GDPR policy för personuppgiftshantering för Estilopadel.se

 1. Inledning och syfte:
  Syftet med Estilopadels GDPR policy är att säkerställa att vi hanterar personuppgifter i enlighet
  med Eus dataskyddsförordning (General Data Protection Regulation – GDPR). Policyn
  omfattar alla behandlingar där personuppgifter hanteras. Syfte och ändamål för mitt
  företag att hantera uppgifterna är att kunna fakturera, få säljstatistik, underlätta för
  kontakter och marknadsföring i form av nyhetsbrev.
 2. Tillämpning och revidering:
  Estilopadel ansvarar för att behandlingen av
  personuppgifter följer denna policy. Policyn ska fastställas minst en gång per år och
  uppdateras vid behov. Undertecknad ansvarar för att hålla i processen kring årlig
  uppdatering av policyn till följd av nya och förändrade regelverk.
 3. Organisation och ansvar:
  Ägare har det övergripande ansvaret för innehållet i denna policy samt att den
  implementeras och efterlevs.
 4. Begrepp och förkortningar:
  A) Personuppgift: En personuppgift är all slags information som direkt eller indirekt kan
  hänföras till en fysisk person som är i livet.
  B) Registrerad: Den som en personuppgift avser, det vill säga den fysiska person som
  direkt eller indirekt kan identifieras genom personuppgifterna i ett register.
  C) Personuppgiftsbehandling: En åtgärd eller kombination av åtgärder beträffande
  personuppgifter – oberoende av om de utförs automatiserat eller ej – såsom insamling,
  registrering, organisering och strukturering.
 5. Personuppgiftsbehandling:
  Varje personuppgiftsbehandling ska ske enligt följande principer:
  • Laglighet
  • Ändamålsbegränsning
  • Uppgiftsminimering
  • Korrekthet
  • Lagringsminimering
  • Integritet och konfidentialitet.
  Information och åtgärder om personuppgifter som Action Marketing samlar in:
  A) Köpande kunder: Syfte är registrering och försäljningsstatistik. Köpande kunder
  registrerasi WooCommerce när kunden faktureras
  första gången. Kunder med registrerade kontaktpersoner som inte har handlat den
  senaste 12 månaderna ska tas bort ur kundregistret. Kunden finns kvar en längre tid
  p g a bokföringslagen. Personuppgifter lagras av företaget och skyddas av
  säkerhetssystem, antivirusprogram, brandväggar etc.
  B) Nyhetsbrev: Prenumeranter av Estilopadels nyhetsbrev måste ge samtycke för
  en prenumeration och kan när som helst avregistrera sin prenumeration om så önskas.
  E-post adresser hanteras, lagras av företagets säkerhetssystem och
  skyddas av antivirusprogram, brandväggar etc.
  C) Leverantörer: Dito A köpande kunder.
  D) Bokningar på hemsidan: Bokningar som görs på hemsidan i publiceringsverktyget
  WordPress lagras på webbservern på Loopia.se webbhotell. Personuppgifterna raderas
  efter 1 år om inte kunden har önskat det tidigare.
  F) Hemsidan: Policy är publicerad på hemsidan www.estilopadel.se

Kullavik 2021-05-01
Linda Johnsson
Estilopadel

Varukorg
0
  0
  Your Cart
  Your cart is emptyReturn to Shop